top of page

Termeni și condiții

Continutul acestui website reprezintă proprietatea S.C. DAFIOS SRL şi este protejat de lege. Utilizarea textelor cuprinse în website-ul societăţii, a designului, a imaginilor publicate pe website, a layout-ului este permisă doar în cazurile în care sunt respectate condiţiile de folosire a acestuia simultan, respectiv: Documentele descărcate vor fi folosite doar pentru uzul personal şi necomercial al utilizatorului. Informaţiile şi documentele descărcate nu vor fi modificate de către utilizator. Orice copie a elementelor de website trebuie să conţină menţiunea de copyright. Orice încălcare a termenilor mai sus menţionaţi constituie o încălcare a termenilor şi condiţiilor de accesare a site-ului şi este sancţionată de către legislaţia românească. Societatea acţionează în sensul folosirii în condiţii de legalitate şi normalitate a site-ului şi depune diligenţele pentru respectarea condiţiilor de legalitate a folosirii site-ului atenţionând utilizatorii că nimic din conţinutul site-ului nu poate fi interpretat ca oferind utilizatorului un drept de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală asupra conţinutului acestuia. Utilizatorii nu au dreptul să modifice conţinutul prezentului website şi nu au dreptul să includă informaţiile conţinute de acesta în conţinutul altor lucrări sau să copieze acest conţinut în scopuri comerciale.

bottom of page