top of page

политика за поверителност

Ние считаме гарантирането на правото на защита на личните данни за основен ангажимент и затова ще отделим всички необходими ресурси и усилия, за да обработваме вашите данни в пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общ регламент за защита на данните“ или „GDPR“ "). ), както и с всяко друго законодателство, приложимо на територията на Румъния. Като един от ключовите принципи на тази правна рамка е прозрачността. Запазваме си правото периодично да актуализираме и променяме тази Политика за поверителност, за да отразим всякакви промени в начина, по който обработваме личните ви данни или промени в законовите изисквания. В случай на такива промени, ние ще покажем модифицираната версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт, поради което, моля, проверявайте периодично съдържанието на тази Политика за поверителност.

bottom of page